• ASIANTUNTIJAT

    Asiantuntijat ovat Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen jäseniä, jotka neuvovat omaan alaansa liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijoiden neuvontapalvelut ovat saatavilla Uusyrityskeskuksen yritysneuvojien kautta.

  • Uusyrityskeskus

    Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry. on erikoistunut yrittäjiksi aikovien neuvontaan. Pohjois-Karjalan alueella yritysneuvojat tarjoavat maksutonta neuvontapalvelua. Tarkoituksena on luoda alkavalle yrittäjälle laaja tukiverkosto, joka vähentää epäonnistumisen riskiä ja auttaa toiminnan käynnistämisessä. 

POHJOIS-KARJALAN UUSYRITYSKESKUS

Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry. on erikoistunut yrittäjiksi aikovien neuvontaan. Pohjois-Karjalan alueella yritysneuvojat tarjoavat maksutonta neuvontapalvelua. Tarkoituksena on luoda alkavalle yrittäjälle laaja tukiverkosto, joka vähentää epäonnistumisen riskiä ja auttaa toiminnan käynnistämisessä.

Kuinka voimme auttaa

Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus tarjoaa maksutonta neuvontaa aloittaville ja toimintansa juuri käynnistäneille yrittäjille. Sivuiltamme löydät oppaita liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi sekä kannattavuuslaskelman tekoon. Voit myös varata ajan yritysneuvojillemme.

Tarvittaessa yrittäjäksi aikova ohjataan myös muiden palveluiden piiriin, esimerkiksi koulutukseen tai kehittämisyhtiöihin.

Uusyrityskeskukset antavat lausuntoja rahoittajille ja TE-toimistoille. Lue lisää

 

MIKÄ ON UUSYRITYSKESKUS

Suomessa on yhteensä 30 uusyrityskeskusta, jotka sijaitsevat eri puolilla maata. Suomen Uusyrityskeskukset on näiden alueellisten uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö, joka luo esimerkiksi yhteiset toimintamallit varmistaakseen toimintojen yhtäläisyyden ja laadun.

Uusyrityskeskusverkostoon kuuluu lisäksi laaja asiantuntijaverkosto, johon kuuluu uusyritysten lisäksi elinkeinoelämän edustajia. Elinkeinoelämä ja ELY keskukset rahoittavat ja ylläpitävät toimintaa. Uusyrityskeskukset toimivat myös tiiviisti yhteistyössä TE-toimistojen ja Finnvera Oyj:n kanssa.

Lue lisää

Yrityksen perustamisen vaiheet

Yrittäjäksi aikovalta edellytetään monipuolista osaamista, on tunnettava yrityksen toimiala, osattava tuotanto, markkinointi ja hallittava talousasioiden hoito. Myös yrityksen toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää.

Tärkeä voimavara on ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata, ammattitaitoa voi myös ostaa ulkopuolelta.

Yritysidea

Jokainen yritys tarvitsee toimintansa perustaksi kantavan toiminta-ajatuksen. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea yhdistettynä osaavaan yrittäjään luovat yritystoiminnan onnistumisen edellytykset.

Markkinoilla kilpailu on kovaa ja useilla aloilla on ylitarjontaa. Yritysideaan perustuvan tuotteen on oltava kilpailijoiden tuotteita parempi, tuottavampi ja omaperäisempi. Kansainvälistyminen lisää kilpailua, mutta toisaalta tuo myös uusia mahdollisuuksia.

Jos sinulla on liikeidea, se on hyvä pukea liiketoimintasuunnitelmaksi, jossa arvioidaan suunnitellun liiketoiminnan kannattavuutta ja menestymismahdollisuuksia.

Suunnittelu

Menestyvä yritystoiminta perustuu huolelliseen suunnitteluun, jolla voidaan vähentää huomattavasti yritystoimintaan liittyviä riskejä. Suunnittelun on katettava koko yritystoiminta.